Kisah Pendekar Bongkok adalah cerita silat karya Asmaraman S Kho Ping Hoo. Episode ini mengisahkan tentang Pendekar Bongkok di masa muda sebelum menjadi guru dari Singa Gurun Pasir (Kao Kok Cu).

cerita silat karya kho ping hoo

01. Pendekar Bongkok Jilid 01

02. Pendekar Bongkok Jilid 02

03. Pendekar Bongkok Jilid 03

04. Pendekar Bongkok Jilid 04

05. Pendekar Bongkok Jilid 05

06. Pendekar Bongkok Jilid 06

07. Pendekar Bongkok Jilid 07

08. Pendekar Bongkok Jilid 08

09. Pendekar Bongkok Jilid 09

10. Pendekar Bongkok Jilid 10

11. Pendekar Bongkok Jilid 11

12. Pendekar Bongkok Jilid 12

13. Pendekar Bongkok Jilid 13

14. Pendekar Bongkok Jilid 14

15. Pendekar Bongkok Jilid 15

16. Pendekar Bongkok Jilid 16

17. Pendekar Bongkok Jilid 17

18. Pendekar Bongkok Jilid 18

19. Pendekar Bongkok Jilid 19

20. Pendekar Bongkok Jilid 20

Cerita Silat karya Kho Ping Hoo Lainnya


Pendekar Bongkok

Kisah Pendekar Bongkok adalah cerita silat karya Asmaraman S Kho Ping Hoo. Episode ini mengisahkan tentang Pendekar Bongkok di masa muda sebelum menjadi guru dari Singa Gurun Pasir (Kao Kok Cu).

cerita silat karya kho ping hoo

01. Pendekar Bongkok Jilid 01

02. Pendekar Bongkok Jilid 02

03. Pendekar Bongkok Jilid 03

04. Pendekar Bongkok Jilid 04

05. Pendekar Bongkok Jilid 05

06. Pendekar Bongkok Jilid 06

07. Pendekar Bongkok Jilid 07

08. Pendekar Bongkok Jilid 08

09. Pendekar Bongkok Jilid 09

10. Pendekar Bongkok Jilid 10

11. Pendekar Bongkok Jilid 11

12. Pendekar Bongkok Jilid 12

13. Pendekar Bongkok Jilid 13

14. Pendekar Bongkok Jilid 14

15. Pendekar Bongkok Jilid 15

16. Pendekar Bongkok Jilid 16

17. Pendekar Bongkok Jilid 17

18. Pendekar Bongkok Jilid 18

19. Pendekar Bongkok Jilid 19

20. Pendekar Bongkok Jilid 20

Cerita Silat karya Kho Ping Hoo Lainnya